Tarieven

Ga mee op expeditie!

Gemiddeld bestaat een traject uit 6-8 sessies. Afhankelijk van de hulpvraag. Ik kijk kritisch naar wat nodig is en mijn streven is om niet langer dan nodig door te coachen.

Vaste gesprek momenten zijn; intake, tussen- en eindevaluatie.

*** Vlindervrij Superjij! is vrijgesteld van BTW. Zakelijke tarieven zijn exclusief 21% BTW.


Bakkie doen!

Digitaal of live.

Vrijblijvend en gratis.

Duur: 30 min

Met een bakkie thee of koffie, kennismaken. Dit gesprek geeft gelegenheid om te kijken of kindercoaching passend is voor je kind en/of situatie. Gelegenheid om kennis te maken met de methodes waarmee ik werk en mij als persoon. Alleen bij een wederzijdse klik, match plannen we een intake in.

Intakegesprek

Vind plaats met ouders.

€77 per gesprek

Duur: 60 a 75 min.

Voorafgaande krijgen jullie als ouders een intakeformulier toegezonden. In de intake zelf is er genoeg ruimte om onderwerpen toe te lichten en te kijken naar uw situatie. Dit gesprek heeft als doel om jullie hulpvraag/ situatie helder te krijgen.

Na 75 min zal er een uurtarief gelden van €77,-

Expeditie sessie VlinderVRIJ

KinderCoaching individueel

OuderCoaching & of OuderKind Coaching

€77 per sessie

De duur van een sessie is afhankelijk van de energielevels van uw kind. 45-60 min is gebruikelijk.

De duur van een OuderCoaching sessie kan verschillen. Gebruikelijk is 60- 75 min. Na 75 min zal er een uurtarief gelden van €77,-

Gesprekken & evaluatie

Max 60 min €77

Tijdens het traject vind terugkoppeling plaats via gesprekken; Halverwege traject middels een tussenevaluatie. Hierin wordt het verloop besproken van het traject.

Het traject wordt altijd afgesloten met een eindevaluatie.

Daarnaast kan indien nodig contact, gesprekken met school nodig zijn voor optimaliseren van het traject.

Schateiland expeditie

Aanbod in overleg

Individueel, kleine groepjes, op school of op de BSO

Kindercoaching in de klas

Aanbod & tarief in overleg

Voor scholen. Individueel, lessenreeks op maat, denkende aan groepsdynamiek bevorderen, zelfbeeld in de klas. Mag je werkelijk zijn wie je bent?


Kwaliteitswaarborging en vergoedingen

Om de professionaliteit in mijn praktijk te waarborgen, ben ik aangesloten bij beroepsvereniging voor KinderCoaches Adiona.

Klik op “Over mij” om mijn achtergrond te lezen.

Jullie feedback is waardevol voor mij als Coach. Aan het einde van het traject vraag ik daarom jullie als ouder(s)/ verzorger(s) een eerlijk en open review te schrijven. Met daarin de ervaring die jullie in het traject hebben ervaren. Ik hoor graag wat ouders als prettig en niet prettig hebben ervaren. Dit geeft mij ruimte om te groeien en kwaliteit te borgen.

Tot op heden wordt KinderCoaching helaas nog niet standaard vergoed vanuit de zorgverzekering.


Indien jullie een afspraak willen annuleren dient dit minstens 24 uur voor de betreffende datum te gebeuren.

Huidige Corona maatregelen zijn van kracht. Indien er Corona gerelateerde klachten zijn, wordt er verwacht dat de betreffende beslisboom is doorlopen en indien nodig de sessie en of gesprek, tijdig wordt geannuleerd door ouder(s), verzorger(s).

Bij vergeten van afspraken, niet tijdig annuleren worden er kosten in rekening gebracht.

Bij ziekte of overmacht is overleg mogelijk. Zie algemene voorwaarden.

Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. Je kunt je bericht inspreken op de voicemail. Of een app sturen.