Klachtenprocedure en reglement

Tijdens coaching zal meerdere malen contact zijn met u als ouder. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de gang van zaken. Er is altijd ruimte voor u als ouder om aan te geven waar u tegen aan loopt en feedback te geven. Hier is ruimte voor in de tussen- en eind evaluatie maar is zeker ook welkom tijdens het traject.

Uw feedback is waardevol voor mij als KinderCoach. Aan het einde van het traject vraag ik daarom u als ouder(s)/ verzorger(s) een eerlijk en open review te schrijven. Met daarin de ervaring die u en uw kind in het traject hebben ervaren. Ik hoor wat als prettig en niet prettig is ervaren. Dit geeft mij ruimte om te groeien en kwaliteit te borgen.

Wanneer u klachten heeft over het traject en uw begeleiding, raad Vlindervrij Superjij! u aan dit zo spoedig mogelijk met Vlindervrij Superjij! te bespreken. U dient uw klacht mondeling en schriftelijk in. Vlindervrij Superjij! zal haar best doen om voor alle betrokkene tot een bevredigende oplossing te komen.

Vlindervrij Superjij! is aangesloten bij Beroepsvereniging voor Kindercoaches Adiona.

Dit betekent dat als wij als beide partijen er samen niet uit kunnen komen het klachtenloket van Adiona als onafhankelijke partij zal op treden.